PL EN


2010 | 2010(55(111)) | 197-210
Article title

Z HISTORII RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość bałamutna a rachunkowość porządna: teoria rachunkowości rolniczej Juliusza Au

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony prezentacji teorii rachunkowości rolniczej opra-cowanej na ziemiach polskich przez XIX-wiecznego myśliciela, praktyka i działacza społecznego Juliusza Au. Stworzył on spójną i ponadczasową teorię rachunkowości, uwzględniającą trzy poziomy poznawcze:1) poziom ogólny – obejmujący pojęcie, cele oraz metody rachunkowości,2) poziom proceduralny – określający zasady wyceny aktywów, doboru okresu spra-wozdawczego oraz kalkulacji kosztów wytworzenia,3) poziom wspomagający – obejmujący organizację rachunkowości, wytyczne dotyczą-ce gromadzenia danych statystycznych oraz przebiegu czynności audytowych.Przedstawiona przez Juliusza Au definicja ceny rynkowej („targowej”) nosi zasadni-cze cechy pojęcia wartości godziwej, charakterystycznej dla współczesnego prawa bilansowego. Był on zwolennikiem stosowania tej wartości jako podstawy wyceny aktywów w gospodarstwie rolnym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b38290c2-61ff-3bce-b869-bd27f2d531e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.