PL EN


2011 | 2011(62(118)) |
Article title

Rachunkowość przymiotnikowa

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Krótki przegląd literatury przedmiotu, podręczników, encyklopedii i słowników terminów dotyczących rachunkowości może wprowadzić czytelnika w zakłopotanie. Przyczyną tego jest mnogość przymiotników stojących przy rzeczowniku „rachunko-wość”. Autor naliczył ich ponad siedemdziesiąt, a lista ta z pewnością nie jest kom-pletna. Celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy tak duża liczba przy-miotników jest potrzeba. Czy to oznacza, że jest tyle „rachunkowości”, czym one się różnią, czy w każdym przypadku nazwy te są uzasadnione, czy są to nowe nazwy, czy są to tylko synonimy, jakie przyczyny decydują o tym, że używamy w ogóle tych przymiotników i dlaczego akurat tych? Kto ich używa i w jakim celu? Kiedy te przy-miotniki zaczęły się pojawiać i co zrobić z tym nadmiarem?Z przeprowadzonej analizy wynika, m.in., że: biorąc pod uwagę podstawy metodologiczne nauki rachunkowości, ra-chunkowość jest jedna, a więc „bezprzymiotnikowa”, stosowanie przymiotników wynika ze złożoności działalności gospodarczej i służy w wielu przypadkach łatwiejszemu porozumiewaniu się, tworząc swoisty język biznesu, nie ma zgodności wśród autorów w zakresie nazewnictwa, dlatego pojawia się wiele synonimów, np. rachunkowość ekologiczna (zielona, środowiskowa), ra-chunkowość zarządcza (menedżerska, decyzyjna, prospektywna, ex ante), część nazw ma swoje uzasadnienie w charakterze działalności podmiotów, w których jest stosowana np. rachunkowość handlowa, rolnicza, bankowa itd., niektóre z nich zależą od koncepcji zarządzania, wobec których spełniają funkcje usługową np. szczupła rachunkowość wobec szczupłego zarządzania, część nazw funkcjonuje w przestrzeni publicznej i jest niezależna od pracowni-ków nauki, np. rachunkowość kreatywna, toksyczna, outsourcingowa, stosowanie wielu z tych przymiotników nie ma uzasadnienia i wynika z powo-dów marketingowych, np. kolorowa, zaawansowana, strategiczna, tradycyjna, współczesna, nowoczesna.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b3ebbf88-7a49-3377-b742-b8c8b03e926e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.