Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 595(8) | 44-58

Article title

Kompetencje społeczne zawodowych rodziców zastępczych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem badań było określenie struktury kompetencji społecznych zawodowych rodziców zastępczych, przy zastosowaniu Kwestionariusza Kompetencji Społecznych A. Matczak (2001). Badaniem objęto 167 zawodowych rodziców zastępczych realizujących zadania pogotowia rodzinnego na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Wyniki badań wskazują, że ponad połowa badanych charakteryzuje się przeciętnym, a więcej niż jedna trzecia wysokim poziomem kompetencji społecznych. W porównaniu do wyników populacji ogólnej matki zastępcze posiadają istotnie wyższe kompetencje w skali intymność, ojcowie zastępczy zaś w skali asertywność. W zestawieniu z przedstawicielami innych profesji społecznych (pielęgniarki, asystenci rodziny), matki zastępcze w porównaniu do pielęgniarek posiadają istotnie wyższe kompetencje społeczne w skali intymność. W zestawieniu z asystentami rodziny, uzyskiwane wyniki są porównywalne.

Year

Volume

Pages

44-58

Physical description

Dates

published
2020-10-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-b40cd3e6-1886-35c3-8d51-aab2bddf7d40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.