PL EN


2017 | 4(128) | 149-164
Article title

HNS (WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWO GOSPODARZA) — SOJUSZNICZA KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie sojuszniczej koncepcji HNS, mającej na celu zintensyfi kowanie współpracy cywilno-wojskowej w sferze zabezpieczenia działań wojsk od strony logistycznej. Realizacja zadań, jakie stoją przed wojskami sojuszniczymi, operującymi nierzadko w znacznym oddaleniu od własnego terytorium, przysparza wielu problemów, których rozwiązanie przy wykorzystaniu jedynie własnego zaplecza logistycznego generowałoby nie tylko koszty, ale i zajmowało zdecydowanie więcej czasu. Stworzone procedury pozwalają nie tylko na poprawę efektywności w realizacji zadań planowych, ale stanowią również nieodzowną pomoc w przypadku tych realizowanych ad hoc.
Year
Volume
Pages
149-164
Physical description
Dates
published
2020-01-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b478a52f-9da3-310f-aa2f-059af38505c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.