Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(128) | 149-164

Article title

HNS (WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWO GOSPODARZA) — SOJUSZNICZA KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie sojuszniczej koncepcji HNS, mającej na celu zintensyfi kowanie współpracy cywilno-wojskowej w sferze zabezpieczenia działań wojsk od strony logistycznej. Realizacja zadań, jakie stoją przed wojskami sojuszniczymi, operującymi nierzadko w znacznym oddaleniu od własnego terytorium, przysparza wielu problemów, których rozwiązanie przy wykorzystaniu jedynie własnego zaplecza logistycznego generowałoby nie tylko koszty, ale i zajmowało zdecydowanie więcej czasu. Stworzone procedury pozwalają nie tylko na poprawę efektywności w realizacji zadań planowych, ale stanowią również nieodzowną pomoc w przypadku tych realizowanych ad hoc.

Year

Volume

Pages

149-164

Physical description

Dates

published
2020-01-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-b478a52f-9da3-310f-aa2f-059af38505c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.