PL EN


2019 | 136(4) | 306-324
Article title

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPSTWOM NA SZKODĘ SPÓŁEK WĘGLOWYCH. W POSZUKIWANIU EFEKTYWNEGO MODELU WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPÓŁKAMI GÓRNICZYMI A ORGANAMI ŚCIGANIA NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A.

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Specyfika przestępstw popełnianych na szkodę spółek węglowych powoduje, że szczególnego znaczenia w przeciwdziałaniu im nabiera sprawny i efektywny przepływ informacji pomiędzy pokrzywdzonym (daną spółką węglową) a organami ścigania. Postępowania karne dotyczące rzeczonej przestępczości częstokroć stawiają szereg nieszablonowych trudności przed śledczymi. Powodów takiego stanu rzeczy można upatrywać w wielu różnych czynnikach. Jednym z kluczowych wydaje się być duża swoistość analizowanej przestępczości, silnie powiązana ze specyfi ką branży górniczej, a przez to niejednokrotnie wymagająca posiadania specjalistycznej wiedzy z jej zakresu. Fakt ten stwarza znaczne trudności, zarówno w aspekcie wykrywczym, jak i dowodowym. Niniejszy artykuł poddaje krytycznej analizie aktualny model współpracy największej spółki górniczej w Unii Europejskiej, czyli Polskiej Grupy Górniczej S.A., z organami ścigania, ze szczególnym uwzględnieniem jego praktycznego wymiaru. Wskazuje on na znaczenie systemu kontroli wewnętrznej dla sprawnego przeciwdziałania przestępczości na szkodę spółki. Podkreśla, że dopływ informacji od komórki za nią odpowiedzialnej do organów prowadzących działania wykrywczo- dowodowe należy postrzegać w kategoriach cennego atutu, który powinien być odpowiednio wykorzystany do projektowania właściwej metodyki podejmowanych czynności śledczych i ich kierunku. Na przykładzie PGG S.A. autor dowodzi, że obustronnie aktywna oraz oparta na zasadzie partnerstwa współpraca pokrzywdzonego podmiotu gospodarczego i organów ścigania przynosi wymierne, obopólne korzyści. Przedstawia on również dobre praktyki w analizowanym obszarze.
Year
Volume
Pages
306-324
Physical description
Dates
published
2020-04-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b5191f26-f889-3e7e-beec-5e3057c4506b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.