PL EN


2014 | 16(16) | 61-70
Article title

MECHANIZMY PRZEMOCY W RODZINIE

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Przemoc jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk współczesnego świata, jest mechanizmem regulującym stosunki panujące między ludźmi w różnych grupach, instytucjach, środowiskach i układach społecznych. Stanowi od wielu lat poważny problem społeczny i jedno z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków. Stosowanie przemocy jest zjawiskiem dość powszechnym i istniejącym w wielu społeczeństwach. Pojawia się zawsze tam , gdzie istnieją nierówne relacje. Prowadzone przez różne instytucje statystyki nie do końca odzwierciedlają ogrom tego problemu. Ofiary często nie zgłaszają przestępstwa nie widząc możliwości jego rozwiązania, ze strachu, z obawy przed napiętnowaniem społeczeństwa, w którym ciągle funkcjonują mity na temat przemocy. Ważna jest w związku z tym odpowiednia wiedza społeczeństwa na temat problemu przemocy, która spowoduje moralne potępienie jej sprawców . W pracy przedstawiono definicję przemocy w rodzinie oraz definicję samej rodziny przedstawianą w literaturze przedmiotu. Starałam się również przedstawić czynniki sprzyjające występowaniu przemocy w rodzinie.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b5eb8c47-74d1-3f0d-9a76-ddd6d9b81d79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.