PL EN


2019 | 136(4) | 40-59
Article title

TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN — INNOWACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Blockchain to jedna z najbardziej rewolucyjnych technologii XXI w., która wciąż rozwija się i której potencjał nie jest jeszcze w pełni zrealizowany. Mimo że blockchain zyskał na znaczeniu w roku 2009, naukowcy i przedsiębiorcy nie są w stanie nadal zrozumieć jego mechanizmów i w pełni docenić jego potencjału, zwłaszcza z perspektywy technicznych wyzwań i ograniczeń technologii. Blockchain znajduje różnorodne zastosowania, szczególnie w obszarach, które dotychczas bazują w transakcji na trzeciej stronie w celu utrzymania określonego poziomu zaufania. Chociaż blockchain jest obiecującą technologią dla reorganizacji procesów biznesowych oraz wielu zastosowań przemysłowych, wciąż ma wiele słabych punktów pomimo różnej implementacji w wielu istniejących formach. Innowacyjnym elementem i jednym z bardziej atrakcyjnych funkcji blockchaina są inteligentne kontrakty, ponieważ obniżają lub nawet całkowicie redukują koszty administracyjne związane z brakiem zaufania w transakcji. Jednak istniejące oprogramowanie, które jest budowane z wykorzystaniem tej infrastruktury, ma wiele niedociągnięć i niestety w połączeniu z brakiem dojrzałości języka skryptowego do zapisu reprezentacji kontraktu w języku programowania prowadzi do błędów lub luk w zabezpieczeniach, które nie zostają dostrzeżone lub obsłużone przez autora skryptu. Jak do tej pory nie udało się całkowicie złamać żadnego systemu opartego na blockchainie. Niemniej jednak phishing jest głównym trendem w działalności przestępców w sieciach blockchainowych. Badania wykazały ponad 115 milionów dolarów skradzionej wartości u prawie 17 000 ofi ar tylko w blockchainie Ethereum. Jak szacuje się, w sumie około 10% pieniędzy zainwestowanych w ICO na bazie Ethereum trafi ło w ręce przestępców.
Year
Volume
Pages
40-59
Physical description
Dates
published
2020-04-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b7399c61-7469-336c-bf12-91ef35d1c292
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.