PL EN


2010 | 2010(55(111)) | 167-196
Article title

Ogólny model analizy kosztów płac bezpośrednich

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Koszty stanowią nieodłączny element każdego rodzaju działalności gospodar-czej, a zatem świadome zarządzanie kosztami może stanowić uniwersalną strategię w kształtowaniu wyników finansowych. Kontrola kosztów jest podstawą właściwe-go zarządzania kosztami stąd wynika potrzeba analizy m.in. kosztów płac bezpo-średnich.Celem tego artykułu jest prezentacja nowych koncepcji metodologicznych anali-zy kosztów. Artykuł w swoim charakterze jest teoretyczny, a pewne zawarte w nim tezy mogłyby być tematem do dyskusji.Należy dodać, iż autor tego opracowania proponuje nowe podejście analityczne, tak zwaną wertykalną oraz horyzontalną analizę odchyleń kosztów bezpośrednich.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b85efbde-2a5e-3635-a7fd-085276b471fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.