Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 139(3) | 185-203

Article title

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE — DYLEMATY DEFINICYJNE W KONTEKŚCIE ZMIAN EWOLUCYJNYCH I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO PAŃSTWA

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czym współcześnie jest bezpieczeństwo wewnętrzne, jak można je zdefiniować oraz umiejscowić w siatce pojęciowej obok innych rodzajów bezpieczeństwa, ta-kich jak m.in. bezpieczeństwo zewnętrzne oraz bezpieczeństwo narodowe. Jak podkreślono w artykule, era rozłącznego traktowania pojęć bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa zewnętrznego straciła na aktualności z uwagi na fakt, że bezpieczeństwo podlega procesowi stałej ewolucji, a jego zakres definicyjny zmienia się. Proces ewolucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce na przestrzeni lat dotyczył zmiany zarówno samego systemu instytucjonalne-go rozumianego jako aparat administracji bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i samego zjawiska bezpieczeństwa wewnętrznego, a wpływ na to miały i wciąż mają zmieniające się zagrożenia tego bezpieczeństwa. W artykule opisano proces ewolucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, który warunkowany był zarówno rozwojem społeczno-gospodarczym państwa, jak i kluczowymi zima-nami ustrojowymi. Zwrócono także uwagę na rewolucję technologiczną i informacyjną jako czynników mających ogromny wpływ na kolejne zmiany pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wskazano na tzw. zjawisko globalizacji bezpieczeństwa wewnętrznego, tworzące jednocześnie system współzależności w obszarze bezpieczeństwa, także z bezpieczeństwem międzynarodowym.

Year

Volume

Pages

185-203

Physical description

Dates

published
2020-11-28

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-b88b8392-0bff-3d8c-a4fc-e11a15e56e2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.