Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 566(1) | 47-53

Article title

Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej. Implikacje pedagogiczne

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zachowania dyssocjalne młodzieży rozumiane jako postawy aspołeczne i antyspołeczne dotyczą już nie tylko świata rzeczywistego. Zjawisko uporczywych zachowań dyssocjalnych wobec rówieśników, przesyconych dezaprobatą, obwinianiem, wykluczaniem czy agresją występuje coraz częściej w przestrzeni Internetu. Badacze coraz częściej wskazują na cyberbullying, grooming, griefing, trolling, hejting w kontekście zjawisk aspołecznych, nacechowanych brakiem empatii, lekceważeniem norm i reguł zobowiązań społecznych. W artykule podjęto próbę wskazania i włączenia wybranych obszarów z zakresu psychopatologii do pola badań pedagogiki medialnej.

Year

Volume

Pages

47-53

Physical description

Dates

published
2018-03-07

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-b8900493-6c87-3031-ae7a-c3e21f39a7a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.