Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 562(7) | 3-11

Article title

Kryzys ojcostwa w rodzinach dysfunkcyjnych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą analizy roli ojca oraz znaczenia ojcostwa. Autorka opiera swoje rozważania na wiodących koncepcjach teoretycznych w tym zakresie, następnie analizuje przemiany, jakie nastąpiły w rozumieniu tej szczególnej roli, a były spowodowane przemianami społecznymi, by wreszcie poruszyć problem ojca w rodzinie głęboko dysfunkcjonalnej. Artykuł zawiera również postulat odnoszący się do instytucji pomocowych, których działalność może być szansą na podniesienie świadomości ojców w kwestii ich niepowtarzalnej roli w procesie wychowania dzieci.

Keywords

Year

Volume

Pages

3-11

Physical description

Dates

published
2018-09-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-bb0b8e3d-1bc2-31de-8ba4-90f00856dbd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.