PL EN


2014 | 4(26) | 19-28
Article title

TWORZENIE POZYTYWNEJ I SILNEJ PEDAGOGIKI WŁĄCZAJĄCEJ: POŁĄCZENIE PRAC SPOŁECZNYCH Z PROJEKTOWANIEM UNIWERSALNYM

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Edukacja włączająca wymaga fundamentalnych zmian w nastawieniu do rozwoju ucznia i istoty kształcenia. Prace społeczne (Service Learning) to metoda nauczania o wielkiej mocy, która łączy w sobie konkretne działania na rzecz społeczności i naukę, rozwój osobisty, odpowiedzialność obywatelską oraz skłaniające do refleksji doświadczenie. Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych (Universal Design for Learning) to podejście służące do tworzenia edukacyjnych celów, metod, materiałów i diagnoz, które będą nadawały się dla każdego ucznia: nie jedno rozwiązanie dla wszystkich, ale raczej elastyczne podejścia, które można odpowiednio dostosować, żeby uwzględniały indywidualne potrzeby. Połączenie prac społecznych z projektowaniem uniwersalnym daje szansę na takie włączanie uczniów w życie szkoły i społeczności, które koncentruje się na ich mocnych stronach i pozytywnych cechach.
Year
Volume
Pages
19-28
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-bb2a9103-102d-3e5c-a686-d8ce3c5f2e3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.