PL EN


2019 | 583(8) | 17-30
Article title

Ewolucja programów kształcenia zintegrowanego w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Jednym z aspektów reformowania oświaty w Polsce jest reforma programowa. Od 1999 r. do chwili obecnej ukazały się cztery podstawy programowe kształcenia ogólnego (1999, 2009, 2014, 2017) i kilkadziesiąt programów kształcenia zintegrowanego. Celem prezentowanych badań było pokazanie zmian zachodzących w programach edukacji wczesnoszkolnej w XXI wieku. W badaniach posłużono się analizą treściową dokumentów: podstaw programowych i programów nauczania. Prezentowany tekst zawiera syntezę badań nad programami, jakie autorka prowadziła w ciągu ostatnich dwóch dekad. Z przeprowadzonych badań wynika, że najwięcej nowych programów nauczania pojawiło się w 1999 r., jednak ilość nie zawsze szła w parze z jakością. Autorom brakowało podstaw teoretycznych i doświadczeń praktycznych w konstruowaniu programów. Badania pokazują, że autorzy programów mają coraz większą świadomość paradygmatów, jakie powinny być obecne w edukacji dziecka, stąd preferowane miejsce przyznają konstruktywizmowi. Do pozytywnych zmian w programach zaliczam: indywidualizację procesu kształcenia, stosowanie różnorodnych metod w pracy z dzieckiem, zmianę pozycji nauczyciela przejawiającą się w odchodzeniu od przekazywania wiedzy, na rzecz diagnozowania i wspierania rozwoju dziecka oraz animowania procesu odkrwania wiedzy, zaznaczenie roli rodziców jako partnerów szkoły. Na szczególną uwagę zasługują programy, które powstały w wyniku konkursów i projektów realizowanych w naszym kraju. Niestety, zbyt szybkie tempo zmian powoduje, że nie zostały one upowszechnione, a ciekawie opracowane do nich platformy e-learningowe zniknęły z internetu. Analiza programów, które powstały w 2017 r. pokazuje, że nastąpił ich regres.
Year
Volume
Pages
17-30
Physical description
Dates
published
2019-11-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-bb3d2db7-6d99-33b9-bf47-954fe37e135d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.