PL EN


2020 | 11(1) | 139-170
Article title

PROSPECTS AND CHALLENGES OF THE GHANA INVESTMENT PROMOTION CENTRE (GIPC) IN PROMOTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN GHANA

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
The purpose of the study was to examine the prospects and challenges of the Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) in promoting foreign direct investment in Ghana. Descriptive survey research design was employed for this study. The populations of interest for this study are staff and management of GIPC. Convenience sampling method was adopted. The main instrument that was used to gather data was an open-ended questionnaire. The study found that the GIPC is mandated to formulate investment promotion policies and plans, promotional incentives and marketing strategies to attract foreign and local investments in advanced technology industries and skill-intensive services which enjoy good export market prospects; initiate and support measures that will enhance the investment climate in Ghana for both Ghanaian and non-Ghanaian enterprises. The study found inadequate infrastructure, inhospitable regulatory environments, macroeconomic instability, inadequate Employees, inadequate support from Investors and financial challenge as the major challenges facing GIPC in promoting FDI. Moreover, the study also found the following as the strategies that can be used to effectively to promote FDI in Ghana; providing financial support to GIPC, getting enough infrastructure to facilitate the activities of the Centre, appointment of qualified staff to occupy positions in the GIPC, employing more employees to help GIPC to effectively carry out its mandate, registration should be relatively easy and the entire process of establishing a business in Ghana should not be complex, provision of hospitable regulatory environments, ensuring macroeconomic stability, investment generation and facilitation and reducing minimum equity requirements Challenges, Foreign, Direct Investment, Ghana Investment Promotion, Prospects, Enterprises, Development, Manufacturing, Africa Celem tego badania jest eksploracja perspektyw i wyzwań, stojących przed Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) w zakresie promowania bezpośrednich inwestycji w Ghanie. W badaniu zostało wykorzystana metoda opisowych badań ankietowych. Populację stanowiły współpracownicy i menedżerowie GIPC. Została wykorzystana technika wygodnego doboru próby. Głównym narzędziem do zbierania danych był otwarty kwestionariusz ankiety. W badaniu zostało ustalono, że GIPC ma mandat do kształtowania polityki i planów wsparcia inwestycji, zachęt promocyjnych oraz strategii marketingowych, które przyciągną zachodnie i lokalne inwestycje do przemysłu technologii zaawansowanych oraz usług, wymagających wysokich kwalifikacji, które mają dobre perspektywy rynko-we; do rozpoczęcia oraz wsparcia środków, które poprawią klimat inwestycyjny w Ghanie jak dla przedsiębiorstw z Ghany, tak i spoza kraju. Jako główne wyzwania stojące przed GIPC w promowaniu FDI w badaniu zostały wykazane niezadowalający poziom rozwoju infrastruktury, nieprzyjazne otoczenie regulacyjne, niestabilność makroekonomiczna, nieodpowiedni poziom pracowników, nieodpowiednie wsparcie inwestorów oraz wyzwania finansowe. Ponadto w badaniu zostało wskazane strategie, które mogą być wykorzystywane efektywnie do promowania FDI w Ghanie. Jest to zabezpieczenie wsparcia finansowego dla GIPC, uzyskanie odpowiedniej infrastruktury dla ułatwiania działań Ośrodka, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry w ramach GIPC, zatrudnianie większej liczby pracowników w celu efektywniejszego wykonania przez GIPC swoich zadań. Rejestracja działalności po-winna być prostsza, a cały proces rozpoczęcia biznesu w Ghanie nie powinien być złożony. Potrzebny jest także przyjaźniejsze środowisko regulacyjne, zapewnienie stabilności makroekonomicznej oraz generowania inwestycji oraz facylitacja i zmniejszenie minimalnego wymogu kapitałowego. Wyzwania, zagraniczne bezpośrednie inwestycje, wsparcie inwestycji w Ghanie, perspektywy, przedsiębiorstwa, rozwój, przemysł, Afryka
Year
Volume
Pages
139-170
Physical description
Dates
published
2020-08-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-bb5a991e-eaa4-3b27-9981-b392f7467bd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.