PL EN


2013 | 2013(72(128)) | 117-137
Article title

Ustalanie cen na podstawie kosztów w jednostkach opieki zdrowotnej. Przydatność zasobowego rachunku kosztów

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Autorki proponują model rachunku kosztów na potrzeby wyceny świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt finansowany przez Komisję Europejską wskazuje, że w większości krajów europejskich ceny usług zdrowotnych są oparte na kosztach, co wiąże się z koniecznością stosowania systemu rachunku kosztów do tworzenia informacji o kosztach do celów wyceny. W ankiecie przeprowadzonej w Polsce zbadano podstawowe kryteria, które powinny być spełnione przez system rachunku kosztów. Według responden-tów, system ten powinien zostać stworzony przy wykorzystaniu spójnej metodyki oraz z uwzględnieniem zasady przyczynowości i promować najbardziej efektywnie działających świadczeniodawców. Autorzy dochodzą do wniosku, że modelem najlepiej spełniającym te kryteria jest zasobowy rachunek kosztów będący modyfikacją rachunku kosztów działań. W artykule zaproponowano teoretyczną konstrukcję zasobowego rachunku kosztów dostosowanego do specyfiki opieki zdrowotnej.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-bd08b262-e821-310b-9d65-7489ea4fc4bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.