PL EN


SP 2016 | 15(1) | 35-44
Article title

Rola władz lokalnych w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Działania edukacyjne są podstawą zrównoważonego rozwoju. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają jednostki samorządu terytorialnego, a przede wszystkim gminy. Wykonując swoje zadania, bezpośrednio i pośrednio spełniają wymogi edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bezpośredni wpływ przejawia się w działaniach edukacyjnych, promocji i innych aktywnościach wpływających na oddziaływanie mieszkańców na środowisko. Działania pośrednie wynikają z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska, planowania przestrzennego lub inwestycji. Korzystając z tych kanałów, władze na poziomie lokalnym mogą wpływać na mieszkańców i inne zainteresowane strony, aby zachęcić ich do pożądanych zachowań, kształtować właściwe postawy i promować konkretne wzorce. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę administracji publicznej na poziomie lokalnym w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i wskazanie przykładów działań, jakie mogą być podejmowane w tym obszarze.
Year
Volume
Pages
35-44
Physical description
Dates
published
2018-09-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-bd635b85-e145-3744-9fc3-95b1a594b698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.