PL EN


2011 | 2011(61(117)) |
Article title

Teoretyczne i praktyczne aspekty dynamicznej analizy progu rentowności

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Ocena kondycji finansowej jest niezbędna nie tylko dla bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, ale również planowania jego przyszłości. Analiza wrażliwości progu rentowności jest użytecznym narzędziem planowania, jak również nieodzow-nym elementem poprawnej oceny dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa.Celem artykułu jest zaprezentowanie analizy progu rentowności jako jednej z bardzo istotnych koncepcji dla współczesnej rachunkowości zarządczej. W artyku-le przedstawiono nowe ujęcie wybranych aspektów analizy wrażliwości progu ren-towności. Artykuł ujmuje bardzo ważne i praktycznie przydatne zagadnienia anali-zy progu rentowności, zaś nowe podejście metodologiczne jest oryginalnym wkła-dem autora na polu metod rachunkowości zarządczej. Ocena kondycji finansowej jest niezbędna nie tylko dla bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, ale również planowania jego przyszłości. Analiza wrażliwości progu rentowności jest użytecznym narzędziem planowania, jak również nieodzow-nym elementem poprawnej oceny dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa.Celem artykułu jest zaprezentowanie analizy progu rentowności jako jednej z bardzo istotnych koncepcji dla współczesnej rachunkowości zarządczej. W artyku-le przedstawiono nowe ujęcie wybranych aspektów analizy wrażliwości progu ren-towności. Artykuł ujmuje bardzo ważne i praktycznie przydatne zagadnienia anali-zy progu rentowności, zaś nowe podejście metodologiczne jest oryginalnym wkła-dem autora na polu metod rachunkowości zarządczej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-be33f3a3-ddd8-3f69-a233-3502f5d5cf90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.