PL EN


2018 | 574(9) | 23-29
Article title

Nowa rzeczywistość – stara szkoła. Nieformalne aspekty szkolnej cyberprzestrzeni

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wraz z rozwojem technologii otaczająca nas rzeczywistość poszerzyła się o świat cyberprzestrzeni. Szkoły w znacznej większości wciąż jednak funkcjonują według zasad i wzorów przyjętych w przeszłości. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do faktu, że wraz z cyberprzestrzenią pojawiła się w nich nie tylko nowa sieć komunikacyjna, ale także nowe podmioty w procesie komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Należy przy tym podkreślić, iż cyberprzestrzeń ma zarówno aspekt formalny jak i nieformalny. Przyglądając się funkcjonowaniu wielu szkół wydaje się, że można postawić tezę, iż drugi z wymienionych aspektów jest często niedostrzegany. Tymczasem ma on niezwykle istotny wpływ na jakość procesu kształcenia oraz relacje jakie w tym procesie zachodzą na każdym z jego etapów.
Year
Volume
Pages
23-29
Physical description
Dates
published
2018-12-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-bf575492-0206-3908-a164-28d537d9a826
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.