Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(130) | 180-190

Article title

POSTAWA OFIAR W OBLICZU SYTUACJI KRYZYSOWEJ O CHARAKTERZE AKTYWNY STRZELEC/ZABÓJCA

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia rolę, jaką odgrywa każdy obywatel w systemie bezpieczeństwa państwa. Czynnikiem zagrażającym bezpieczeństwu, opisanym w niniejszym artykule, jest sytuacja kryzysowa o charakterze aktywnego strzelca/zabójcy. Przedstawiając definicję opisywanego zjawiska, autor starał się dokonać wyraźnego rozdzielenia terminologii aktywnego strzelca od aktywnego zabójcy, wskazując różnice, które uzasadniają ten podział. W tytule oraz w treści artykułu autor wielokrotnie łączy te dwa terminy, ponieważ proponowane procedury dla ofiar dotyczą zarówno ataku aktywnego strzelca, jak i zabójcy. Ponadto autor przeprowadził studium przypadków, skupiając się na istotnej roli, jaką odegrali w niej ludzie, którzy znaleźli się w obszarze działania sprawcy, a swoim postępowaniem wpłynęli na przebieg wydarzenia, skracając czas jego trwania, a co za tym idzie, ograniczając liczbę ofiar. Zaprezentowano także procedury dedykowane ofiarom tego typu zajść, stosowane m.in. w USA, zwiększające szanse na zachowanie życia do czasu przybycia wykwalifikowanych służb. W niniejszym artykule autor przedstawił również definicje bezpieczeństwa oraz sytuacji kryzysowej oraz podjął próbę umiejscowienia zjawiska aktywnego strzelca/zabójcy wśród czynników wypełniających owe definicje.

Year

Volume

Pages

180-190

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-bfecdce8-bc94-3894-8f52-92bd26835e2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.