PL EN


2016 | 3(1) | 320-325
Article title

CONFLICT PREVENTION POLICY IN THE UK

Content
Title variants
PL
CHARAKTERYSTYKA POLITIKI ROZWOJU ZJEDNOCZONEGO KROLESTWA W ZAKRESIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZAPOBEGANIA KONFLIKTOM
RU
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТ РЕШЕНИЯ ДО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
PL
Autorka artykułu wskazuje na podejmowane przez Wielką Brytanią wysiłki, aby zapobiec konfliktom i kładziony nacisk na ich zapobieganie. Autorka zwraca także uwagę na zastosowane skoordynowane działania różnych agencji rządowych zapobiegania konfliktom, w tym Ministerstwa Obrony, Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów oraz Departamentu Rozwoju Międzynarodowego. Ze względu na to, że konflikty mają destrukcyjny wpływ, więc podejmowane są starania na rzecz rozwoju krajów oraz w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kraju lub regionu. Ponieważ rozwój gospodarczy krajów jest uwarunkowany rozwojem handlu, a zatem od swobodnego przepływu towarów i osób pośrednio wynika poziom bezpieczeństwa
EN
Over the next decade, the UK has learned significant lessons in the field of crisis and conflict prevention, in particular about the importance of avoiding recurring conflicts in fragile states that often find themselves in a vicious circle of violence and underdevelopment. As a result, the UK revised its investment priorities in order to focus on fragile and conflict-affected states and strengthened interdepartmental coordination – particularly between DFID and the Ministry of Defence (MOD) – to focus on the links between security and development. Conflicts have a destructive effect on years of development efforts and on the overall security of a country or region. Development is favoured by trade and, therefore, by the free movement of goods and people, which requires a certain level of security
RU
В статье акцентируется внимание на том, что усилия Великобритании по предотвращению конфликтов больше сосредотачиваются на их профилактике. Также подчеркивается необходимость принятия межведомственного подхода к профилактике, объединение усилий и ресурсов министерств обороны, иностранных дел и Содружества Наций и Департамента по международному развитию. Одновременно, инвестиции в предотвращение, в основном, направлены на страны со средним доходом и бедные страны, поскольку ДПМР считает, что наибольшее влияние может быть достигнуто именно на этих территориях.
Year
Volume
Pages
320-325
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
References
  • 1. British Army, 2012. The British Army in Africa.As of 11 December 2014 [Электронныйресурс]. URL:http: www.army.mod.uk/operation-deployments/22724.aspx (дата обращения: 03.12.2015).
  • 2. Вritish Department for International Development, Foreign of Commonwealth Office, and Ministry ofDefence, 2011. [Электронный ресурс]. URL: http: www.army.mod.uk/operation-deployments/22724.aspx(дата обращения: 03.12.2015).
  • 3. Вritish Department for International Development, 2012. First Ever Stabilisation Response Team Deployedto Libya. As of 16 December 2014.[Электронныйресурс]. URL: http: webarchive.nationalarchives.ngov.uk/20130128103201 (датаобращения: 03.12.2015).
  • 4. Вritish Department for International Development, Foreign and Commonwealth Office, and Ministry ofDefence, 2012. About us: Where we work. As of 7 July 2012. [Электронныйресурс]. URL: http:www.stabilisationunit.gov.uk/about-us/where-we-work.html (дата обращения: 03.12.2015).
  • 5. Вritish Department for International Development, Foreign and Commonwealth Office, and Ministry ofDefence, 2012.The UK Civilian Stabilisation Group.Stabilisation Unit.As of 11 December2014.[Электронный ресурс]. URL: http: www.stabilisationunit.gov.uk/about-us/where-we-work.html (датаобращения: 03.12.2015).
  • 6. British Development Concepts and Doctrine Centre, 2012. Joint Doctrine Note 2/12. [Электронныйре-сурс]. URL: http: webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130128103201 (датаобращения: 03.12.2015).
  • 7. British High Comission Pretoria. UK in South Africa: Defence. Asof 6 July 2012. [Электронный ре-сурс]. URL: http://ukinsouthafrica.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-south-africa/defence/ (дата обраще-ния: 03.12.2015).
  • 8. British Prime Minister’s Office, 2010. Establishment of a National Security Council.Asof 11 December 2014 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.number10.gov.uk/news/establishment-of-a-national-securitycouncil/(дата обращения: 03.12.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c002f68c-0e3e-3c66-bd38-23c10c834839
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.