PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 235-246
Article title

Wycena świadczeń medycznych w szpitalu

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu było ukazanie źródeł przychodów szpitala i wskazanie metod ustalania cen za usługi medyczne. Podkreślono, iż głównym źródłem przychodów stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej jest sprzedaż świadczeń medycznych płatnikowi, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Zwrócono także uwagę na nowy system finansowania szpitali, jakim jest stosowany od 2008 roku system Jed-norodnych Grup Pacjentów, wzorowany na brytyjskim modelu Health Resources Gro-ups lub HRGs.W artykule podkreślono, iż bez względu na system finansowania, to płatnik określa cenę usługi medycznej, która w praktyce jest trudna do zmienienia, a jej zmiana musi być poparta odpowiednimi obliczeniami. Wycena przychodów świadczeń medycz-nych musi opierać się na rzetelnej informacji kosztowej. Znajomość kosztów jednost-kowych ustalonych w rachunku kosztów szpitala powinna być podstawą wyznaczenia ceny usługi zdrowotnej, np. na podstawie metody zaprezentowanej w artykule. Cena usługi medycznej, której podstawą ustalenia jest prawidłowo obliczony koszt jednost-kowy, może być przedmiotem negocjacji z płatnikiem.Przedstawione treści zaprezentowane w artykule są oparte na analizie literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, a także przepisów prawnych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c06ffaa7-1ff1-3dce-b746-0e9254b105ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.