PL EN


2017 | 2(126) | 108-122
Article title

AKTYWNOŚĆ POLICJI W OBSZARZE PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Aktualnie nadal głównym celem działania Policji jest zagwarantowanie stabilności życia społecznego przez utrzymanie porządku prawnego, jednakże już nie za sprawą samego legitymizowanego przymusu, ale w znaczącym stopniu również za sprawą kształtowania odpowiednich postaw obywatelskich oraz zapobiegania i eliminacji przejawów bezładu społecznego, czynników ryzyka i zagrożeń oraz zachowań kryminogennych zagrażających równowadze życia społecznego. W jej zadaniach ustawowych, obok tych najczęściej wymienianych w postaci wykrywania przestępstw oraz wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, znajduje się bowiem również zadanie mające na celu zapobieganie rozwijaniu się zagrożeń społecznych, którego realizacja w konsekwencji przekłada się na poziom poczucia bezpieczeństwa obywateli. Realizacja wspomnianego zadania wiąże się natomiast najczęściej z opracowywaniem i wdrażaniem przez jednostki organizacyjne Policji programów lub akcji profi laktycznych. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społecznymi funkcjonowania samej Policji jako organizacji, zależnie od poziomu poczucia bezpieczeństwa deklarowanego przez mieszkańców, a także zgodnie z ich deklarowanymi obawami przed staniem się ofi arą konkretnego przestępstwa lub zagrożenia — inicjatywy te podlegają ciągłej modyfi kacji lub są zastępowane przez nowe, dostosowane do aktualnych zagrożeń społecznych. Działania profi laktyczne muszą bowiem odpowiadać na realne potrzeby społeczne, a także formułowane przez mieszkańców konkretne oczekiwania co do rodzaju i form aktywności Policji w obszarze zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa.
Year
Volume
Pages
108-122
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c0dd104a-9946-30c8-a3ff-20b086eb3526
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.