PL EN


2019 | 66(2) | 125-141
Article title

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi a wynagrodzenia pracowników w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Sprawowanie opieki nad bliskimi zawsze wiąże się z poświęceniem, które poza utratą bieżących dochodów często oznacza również gorszą pozycję zawodową, a w konsekwencji niższą emeryturę. Celem badania jest próba oceny, czy zjawisko utraty dochodów przez opiekunów osób bliskich (care penalty) jest obecne na polskim rynku pracy, a jeśli występuje, to kogo dotyka. Wykorzystano mikrodane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 2009Q1 dotyczące osób świadczących pracę w miesiącu poprzedzającym badanie. Opierając się na modelach regresji, które zawierają zmienne objaśniające charakteryzujące pracowników i strukturę ich rodzin oraz atrybuty miejsca pracy, zidentyfikowano czynniki wpływające na płace zatrudnionych. Analiza dotyczyła respondentów ogółem, respondentów z podziałem na płeć oraz kobiet w wieku 25–54 lat. Metodą najmniejszych kwadratów (MNK) oszacowano parametry modeli wynagrodzeń miesięcznych i płac godzinowych, w których zastosowano różne zbiory zmiennych odwzorowujących strukturę rodziny. Zastosowanie zmiennych opisujących strukturę gospodarstw domowych potwierdziło występowanie zjawisk utraty dochodów przez pracujące matki (motherhood penalty) i opiekunów starszych krewnych (eldercare penalty). Stwierdzono także, że obniżka dochodów opiekunów, w szczególności opiekunów osób star-szych, dotyka najczęściej kobiet w wieku 25–54 lat. Wyniki badania świadczą o występowaniu w Polsce tradycyjnego modelu rodziny, w którym rola opiekunów, godzących obowiązki opiekuńcze z pracą zarobkową, przypada głównie kobietom.
Year
Volume
Pages
125-141
Physical description
Dates
published
2020-01-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c1063370-5d31-37a3-a9cf-5b82794de216
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.