Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(128) | 114-124

Article title

WPŁYW PRZESTĘPCZOŚCI INNOKULTUROWEJ NA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI RP

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Postępujące procesy globalizacyjne powodują określone konsekwencje zarówno w sferze ekonomiczno-społecznej, jak i prawnej, co jest w ostatnich latach, w kontekście nowych zagrożeń, przedmiotem analizy nie tylko prawników czy socjologów, ale także kryminologów. Przestępczość innokulturowa jest również przedmiotem rosnącego zainteresowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w krajach Unii Europejskiej. Jest to spowodowane między innymi swobodą przemieszczania pomiędzy krajami UE oraz kryzysem migracyjnym, który dotknął niemal wszystkie kraje europejskie. Niniejsze opracowanie podejmuje problematykę skali zjawiska przestępczości innokulturowej w strukturze przestępstw „krajowych” w kontekście dynamiki oraz perspektyw zmian w tym obszarze w Polsce. Autorzy w sposób analityczny przybliżają problematykę przestępczości wśród cudzoziemców w Polsce w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem jej rozmiarów, dynamiki oraz prognozy. Przestępczość innokulturowa w Polsce koncentruje się głównie na określonych kategoriach przestępstw i w skali przestępczości w Polsce nie stanowi obecnie istotnego problemu kryminologicznego.

Year

Volume

Pages

114-124

Physical description

Dates

published
2020-01-15

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-c1651e6f-97f3-3811-8838-ca147e0766b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.