PL EN


SP 2009 | 3 | 79-92
Article title

TURYSTYKA A PRZYRODA POLSKI I JEJ OCHRONA CZ. II. TURYSTYKA NA OBSZARACH PRAWNIE CHRONIONYCH

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Szacunek dla przeszłości oraz historii kraju i narodu cechuje człowieka mądrego, wrażliwego i dobrego. Nikt nie podważa potrzeby dbałości o nasze zabytki historii, sztuki, architektury; szanujemy je, bo liczą setki lat, nazywamy skarbami naszej kultury, troskliwie przechowujemy w pilnie strzeżonych muzeach. Czy takim samym szacunkiem darzymy nasze „muzea natury” - rezerwaty i parki narodowe? Musimy je również chronić, by zachować jako - liczące wiele tysięcy lat zabytki historii natury i historii życia nie tylko ludzi. Ale chronić nie znaczy zakazywać ich oglądania czy podziwiania. Możemy to czynić, uprawiając turystykę poznawczą, krajoznawczą czy ekoturystykę. Ochrona przyrody i turystyka mają szansę harmonijnego współistnienia. Potrzebne są tylko prawidłowe postawy turystów i odpowiednie zasady zarządzania walorami przyrody. W tym kierunku i dla tych celów należy kształcić turystów oraz także, a może przede wszystkim, organizatorów turystyki.
Keywords
Year
Volume
3
Pages
79-92
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c1e2d911-add8-37e4-b3cd-58c84085d4a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.