PL EN


2015 | 17(17) | 203-211
Article title

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ (NIEKTÓRE ASPEKTY TEORII NIEBEZPIECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWA)

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
В статье приведены некоторые аспекты теории относительности опасности и безопасности. Показано, что опасность и безопасность всегда относительны и определяются субъектом оценки. Введены новые понятия – «субъект оценки опасности» и «субъект оценки безопасности». Показано, что оценка возможного действия на предмет его опасности связана с целями, желаниями субъекта оценки, научной базой, социальными установками и другими факторами. В статье раскрыто значение ряда терминов и определений. Некоторые из этих понятий, которые широко используются в науке о безопасности, были опровергнуты. Другие понятия нашли своё подтверждение. W artykule przedstawiono teorię niebezpieczeństwa (zagrożenia) i bezpieczeństwa. Pokazano, że zagrożenie i bezpieczeństwo jest zawsze względne, i zależą od podmiotu oceny. Wprowadzono nowe pojęcia „podmiot oceny zagrożenia” i „podmiot oceny bezpieczeństwa”. Wykazano, że ocena ewentualnego działania na rzecz jego zagrożenia związanego z celami, pragnieniami podmiotu oceny, naukowym, społecznymi, jednostkami i innymi czynnikami. W artykule przedstawiono znaczenie wielu pojęć i definicji. Niektóre z tych pojęć, które są powszechnie stosowane w nauce o bezpieczeństwie, zostały zweryfikowane. Inne pojęcia znalazły swoje potwierdzenie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c22f89f4-dc0d-364c-8247-9722a3ff43dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.