PL EN


2011 | 2011(62(118)) |
Article title

Identyfikacja kosztów transakcyjnych przez rachunkowość

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób koncepcja kosztów transakcyjnych jest identyfikowana i ujmowana w rachunkowości. W literaturze ekonomicznej wskazuje się, że koszty transakcyjne są pojęciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania, a co za tym idzie, także zmierzenia. Problematyka kosztów transakcyjnych zyskuje jednak zainteresowanie ekonomistów. Rosnąca rola kosztów transakcyjnych wskazuje na istotę tego problemu również w obszarze rachunkowości.W artykule wskazano, w jaki sposób problem kosztów transakcyjnych jest ujmo-wany w rachunkowości finansowej, a jak koszty te są identyfikowane przez narzę-dzia rachunkowości zarządczej. W rachunkowości finansowej te koszty transak-cyjne, których rejestracja jest dokonywana w przedsiębiorstwie, mogą zwiększać cenę nabycia składników majątkowych lub zwiększać koszty okresu sprawozdawczego.Pozyskanie szerszego zakresu informacji o kosztach transakcyjnych umożliwiają nowoczesne narzędzia rachunkowości zarządczej, takie jak rachunek kosztów dzia-łań, czy zrównoważona karta wyników. Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji nad problemem identyfikacji kosztów transakcyjnych w systemie rachunkowości.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c2346eb3-b21c-394c-a8b6-f06682f06417
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.