PL EN


Journal
2018 | 59 | 54-62
Article title

OBRAZOWANIE Z PRZEKSZTAŁCENIEM ODBICIA. O FOTOGRAFICZNEJ METODZIE DOKUMENTACJI I ANALIZY ZABYTKÓW

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Współczesna technologia oferuje coraz więcej narzędzi służących do digitalizacji zabytków czy dzieł sztuki. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza wizualizacje 3D, które pozwalają na bardzo realistyczne odwzorowanie przedmiotów. Dla wielu instytucji kulturalnych i naukowych, w tym także muzeów, narzędzia te mogą być jednak trudno dostępne, głównie ze względów finansowych. Prezentowana w artykule metoda obrazowania z przekształceniem odbicia (ang. Reflectance Transformation Imaging, dalej RTI) jest – jak się wydaje – rozwiązaniem, które przy stosunkowo niskich kosztach oferuje bardzo duże możliwości w zakresie dokumentacji zabytków. Pozwala ona bowiem – bez konieczności używania specjalistycznego sprzętu – tworzyć obrazy 2.5D ze zwykłych fotografii cyfrowych. W niniejszym artykule krótko scharakteryzowano istotę działania metody RTI, przedstawiając jednocześnie kolejne etapy procedury uzyskiwania zobrazowań. By zilustrować efekty metody autorzy odwołali się również do własnych doświadczeń w zakresie obrazowania RTI. W tym celu opisali wykonane przez siebie obrazy RTI 3 głazów z petroglifami, które znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Na podstawie własnych działań oraz bazując na literaturze przedmiotu autorzy zaprezentowali własną ocenę metody RTI, wskazując na jej pozytywne, ale i negatywne strony.
Journal
Year
Volume
59
Pages
54-62
Physical description
Dates
published
2018-05-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c25091e4-b479-3873-8888-d4a88c187444
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.