PL EN


SP 2015 | 13(1) | 51-68
Article title

Turystyka przemysłowo-podziemna szansą dla Górnośląskiej Aglomeracji

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Pozostałości poprzemysłowe licznie zlokalizowane w województwie śląskim są następstwem przemian gospodarczych, jakie nastąpiły na przełomie XX i XXI w. w naszym kraju: upadku przemysłu ciężkiego i związanych z nim przedsiębiorstw, sukcesywnego wyczerpywania się surowców, rewolucji w procesach technologicznych, globalizacji czy koncentracji produkcji w mniejszej liczbie zakładów. Jedną z możliwości zagospodarowania pozostawionego dziedzictwa przemysłowego jest wykorzystanie ich na potrzeby turystyki. Aktywność turystyczna prowadzona w obiektach przeznaczonych dawniej do działalności produkcyjnej, wytwórczej i usługowej stanowi ekonomiczną alternatywę dla wielu obecnie już „martwych” obiektów poprzemysłowych. Rewitalizacja ich powoduje powstawanie kolejnych innowacyjnych produktów turystycznych, dzięki którym turysta ma szansę zapoznać się w atrakcyjny sposób z historią tego rodzaju przemysłu. Dzięki nim możemy docenić geniusz wynalazczy ówczesnych naukowców. Turystyka podziemna, spokrewniona z turystyką przemysłową, stanowi żywy dowód ludzkiej pomysłowości. Niniejszy artykuł ma dostarczyć czytelnikowi tematu do szerszych rozważań związanych z kształtowaniem pozytywnego wizerunku krajobrazu przemysłowego Górnośląskiej Aglomeracji. Wydaje się to o tyle istotne, że wraz z popularyzacją owych obiektów zapewne wzrośnie zainteresowanie regionem, co skutkować będzie większą liczbą odwiedzających, a to z kolei przełoży się na dochody wielu lokalnych podmiotów. Artykuł ma więc potwierdzić tezę o posiadaniu przez Polskę dużego, turystycznego potencjału w postaci niespotykanych w innych regionach kraju zasobów dziedzictwa kulturowego.
Year
Volume
Pages
51-68
Physical description
Dates
published
2019-11-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c2a89f1e-f8be-36d2-8f02-69f23bddfe13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.