PL EN


2016 | 2(122) | 40-48
Article title

DANE OSOBOWE JAKO PRZEDMIOT CZYNNOŚCI WYKONAWCZEJ PRZESTĘPSTWA Z ART. 190A § 2 KODEKSU KARNEGO

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł omawia zagadnienie defi nicji danych osobowych jako jedno ze znamion przestępstwa kradzieży tożsamości, określone w art. 190a § 2 k.k. W pierwszej części opracowania autor wskazuje na powiązanie regulacji prawnokarnej z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W tej części publikacji zostaje omówione pojęcie danych osobowych oraz składających się na nie elementów (informacji, informacji dotyczącej osoby fi zycznej, informacji dotyczącej osoby fi zycznej, której tożsamość można ustalić). W trakcie analizy powyższego autor podejmuje problematykę poszczególnych rodzajów informacji wchodzących w skład danych osobowych, jak również kwestię związaną z wizerunkiem osoby jako elementem danych osobowych i problematyką prawnokarną z tym związaną.
Year
Volume
Pages
40-48
Physical description
Dates
published
2019-11-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c2c7bc3b-3ef8-3b7f-99cc-7905cd43c69a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.