Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(130) | 50-62

Article title

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE PRZEJAZDÓW ZORGANIZOWANYCH GRUP KIBICÓW

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Działalność Policji w zakresie sportowych imprez masowych, w tym meczów piłki nożnej ukierunkowana jest przede wszystkim na zabezpieczeniu rejonu bezpośrednio przyległego do miejsca odbywania imprezy, tras dojścia uczestników, przejazdów uczestników i kibiców środkami transportu publicznego i środkami komunikacji miejskiej, a także prywatnymi środkami transportu. To właśnie przejazdy kibiców piłkarskich generują obecnie największe zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mają one szczególny charakter, gdyż dotyczą nie tylko samych grup kibicowskich, ale stwarzają niebezpieczeństwo dla osób postronnych (niezwiązanych z daną imprezą). W związku z tym głównym zadaniem Policji jest ochrona życia zdrowia i mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Natomiast sposób organizacji, przygotowania, planowania i realizacji zabezpieczenia policyjnego przejazdów kibiców wymaga stosowania szeregu procedur, w tym precyzyjnie określonych zasad jego prowadzenia, które są ukierunkowane na zapobieganie wszelkiego rodzaju zjawiskom przemocy czy agresji oraz jakimkolwiek innym zachowaniom naruszającym porządek prawny. Gwarancją prawidłowego policyjnego zabezpieczenia jest rzetelna wymiana informacji oraz sprawna współpraca między zainteresowanymi stronami.

Year

Volume

Pages

50-62

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-c2e4b6ed-f58d-308d-815d-7f90ca38d9f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.