PL EN


2017 | 27(27) | 46-69
Article title

Samoobrona indywidualna w perspektywie ogólnej teorii sztuk walki

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Perspektywa i cel. Ramy teoretyczne współtworzą tu Ogólna Teoria Sztuk Walki i koncepcja kultury bezpieczeństwa. Celem opracowania jest opis i próba wyjaśnienia problemu treści i przejawów fenomenu samoobrony – aktualnie, w krajach Zachodu. Materiał i metody. Zastosowano trzy komplementarne metody badań jakościowych: długoletnią obserwację uczestniczącą, analizę treści literatury przedmiotu oraz metodę sądów eksperckich/sędziów kompetentnych. To zostało uwzględnione łącznie w szerokim dyskursie źródeł i opracowań. Było tylko jedno pytanie skierowane do ekspertów samoobrony: Jakie jest znaczenie samoobrony, jej sens i przejawy dzisiaj na Zachodzie? Zapytano 7 ekspertów z Europy – posiadaczy stopni 8‒10 dan w goshinjutsu (jap. sztuka samoobrony) i w innych sztukach walki. Uwzględniono wypowiedzi bezpośrednie, a także zastosowano analizę źródeł – publikacji książkowych, nagrań video, dokumentów organizacyjnych, i opracowań naukowych. Wyniki. Wyniki badań przedstawiono w czterech częściach, odnoszących się kolejno do wypowiedzi ekspertów w kwestiach ogólnych, walk grupowych, roli szermierki i w dyskusji. Został ukazany podstawowy kanon, dotyczący realnej walki i samoobrony, stosowanej techniki i taktyki. Eksperci wskazują na konieczność stosowania specjalistycznego treningu. Skuteczność w samoobronie wymaga: dość dużej wszechstronności w wyszkoleniu, wyboru technik realnie skutecznych, właściwych metod nauczania, i wiedzy psychologicznej. Tylko umiejętność walki w różnych dystansach i pozycjach, oraz wybór odpowiednich technik zapewni zwycięstwo w realnej walce. Wnioski. Różnie ujmowany jest sens samoobrony i różnie się ona przejawia. W wersji skrajnie skomercjalizowanej jest tylko produktem na sprzedaż. Bywa też głównym sensem treningu sztuk walki. Także umiejętności szermiercze są tu przydatne.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c3efc610-1db9-3abf-98bd-7b20e5c0f921
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.