PL EN


Journal
2018 | 33(2) | 144-165
Article title

Rodzina wspierająca – dedykowana forma wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Rodzina wspierająca jako instrument mający na celu wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze została powołana w 2011 roku na mocy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych założeń i rozwiązań dotyczących funkcjonowania rodziny wspierającej. Zostaną przedstawione zadania oraz proces rekrutacji i ustanawiania rodziny wspierającej. Będzie również wskazana rola ośrodka pomocy społecznej w realizacji tej formy działań pomocowych, która w znacznym stopniu może przyczynić się do podniesienia efektywności pracy socjalno-wychowawczej z rodziną. Zostaną przedstawione przykłady „dobrych praktyk”, zbliżone w swoich założeniach do idei rodziny wspierającej, realizowane przez organizacje pozarządowe. e
Journal
Year
Volume
Pages
144-165
Physical description
Dates
published
2020-12-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c4474440-3a12-3fc9-8a28-408133c933d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.