PL EN


2015 | 16(1) | 23-37
Article title

SPOŁECZNA METAFORYKA CIAŁA: Socjologia i taniec. Poszukiwanie znaczeń w ruchu

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule prezentuję socjologiczne podejście do tańca jako działania społecznego zakorzenionegow kulturze, łączącego dwa przejawy ludzkiej egzystencji: cielesność czyteż fizyczność i aspekt psychiczny bądź emocjonalny. Omawiam także relację pomiędzykulturą a ruchem tanecznym i przedstawiam najważniejsze pola zainteresowań socjologiitańca, takie jak postrzeganie i kształtowanie własnej cielesności, korzystanie z ciała jakonarzędzia konstruowania pozycji grupowej i tożsamości, stereotypy i role społeczne uwidocznionew ruchu tanecznym, rola tańca w procesie wychowania, wartości i normy przyjęteprzez dane społeczności oraz relacje tańca z rytuałami i obrzędami lokalnych społeczności.Czytelnik znajdzie tu również opis relacji pomiędzy socjologią tańca a innymi subdziedzinamii dziedzinami wiedzy, takimi jak socjologia ciała, socjologia kultury, fenomenologia,socjologia interakcjonistyczna, antropologia i filozofia tańca czy performancestudies. Oprócz kwestii teoretycznych, w artykule analizuję też stosowane w społecznychbadaniach nad tańcem techniki badawcze, takie jak wywiad (także inspirowany fotografiąi nagraniami wideo), obserwację oraz autoetnografię. Aby zilustrować wymienione wyżejzagadnienia teoretyczne i metodologiczne, prezentuję przykład badania z zakresu socjologiitańca, które przeprowadziłam w środowisku społecznym tańca towarzyskiego.
Year
Volume
Pages
23-37
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c4bd8769-0594-3c6c-8c73-6497f8493a08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.