PL EN


2018 | 3(131) | 166-175
Article title

ZOBOWIĄZANIE CUDZOZIEMCA DO POWROTU ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Na podstawie ustawy o cudzoziemcach, minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek komendanta głównego Policji, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo szefa Kontrwywiadu Wojskowego, wydaje decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, dotyczącą cudzoziemca, co do którego istnieje obawa, że może prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską, albo podejrzewanego o popełnienie jednego z tych przestępstw. Decyzja ta podlega natychmiastowemu przymusowemu wykonaniu.
Year
Volume
Pages
166-175
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c62fb06c-aa57-3012-be7f-ee884819820d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.