PL EN


2015 | 20(20) | 107-126
Article title

UŻYCIE I WYKORZYSTANIE SIŁ ZBROJNYCH RP W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejsza publikacja traktuje o współczesnych możliwościach wykorzystania zasobów i środków Sił Zbrojnych RP w procesie zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Coraz to nowsze zagrożenia a także dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga nowego spojrzenia na rolę, jaką powinny spełniać Siły Zbrojne RP w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju. Nowe wyzwania wymagają nie tylko stworzenia regulacji prawnych, które zapewnią możliwości działania w aspekcie formalnym, ale także modernizacji, dyslokacji oddziałów i pododdziałów jednostek wojskowych w celu skutecznego realizowania zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c63910bc-a7d4-3abe-9f56-aa31c06f6dd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.