PL EN


2010 | 2010(55(111)) | 5-24
Article title

Ocena wykorzystania regulacji prawnych dotyczących rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu była ocena wykorzystania regulacji prawnych dotyczących ra-chunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej. Zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 47 publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Ministerstwo Zdrowia stanowi organ właścicielski. Badania dotyczyły stosowania określonych rozporządzeniem zasad w sprawie rachunku kosztów. Oce-nie poddano również możliwości generowania informacji zarządczej w zakładach. Sformułowano pytania dotyczące wykorzystania regulacji obowiązujących w zakresie rachunku kosztów oraz rodzaju i częstotliwości przygotowywania dla potrzeb za-rządzających – planów i raportów z ich wykonania, z uwzględnieniem częstotliwo-ści dokonywanych analiz.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c67de1e4-cb1e-3540-bd91-78d1d067ef0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.