PL EN


Journal
2017 | 32(5) | 5-27
Article title

Gerontologiczna praca socjalna – konteksty, definicje, wyzwania

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Gerontologiczna praca socjalna to coraz bardziej autonomizująca się dziedzina pracy socjalnej, która jest specyficzna ze względu na profil odbiorców usług. Osoby starsze w porównaniu z innymi beneficjentami społecznych systemów wsparcia, w tym systemu pomocy społecznej, różnią się bowiem pod względem poziomu posiadanych zasobów, zróżnicowanych potrzeb, ale przede wszystkim ogromnego wewnętrznego zróżnicowania tej grupy. Ich zasoby materialne, społeczne i wynikające z historii życia przy jednoczesnej narastającej z wiekiem potrzebie otrzymywania wsparcia sprawiają, że jako adresaci działań pomocowych stają się grupą dostępną, ale też wymagającą. Celem artykułu jest ukazanie, czym jest gerontologiczna praca socjalna w szerszym kontekście pracy socjalnej. Autorka podejmuje również próbę zdefiniowania i znalezienia specyfiki jej funkcjonowania. Ukazuje ją w szerszym niż dotychczas w Polsce kontekście bardziej merytorycznym niż formalnym.
Journal
Year
Volume
Pages
5-27
Physical description
Dates
published
2018-09-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c681b74a-8fc5-3cba-b264-8712d63aff16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.