PL EN


2009 | 2009(53(109)) | 51-62
Article title

Dylematy wyceny inwestycji w nieruchomości

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie na zalety i wady oraz szanse i zagrożenia, jakie niesieze sobą bilansowa wycena nieruchomości inwestycyjnych według dwóch alternatywnychmodeli: wartości godziwej oraz ceny nabycia/kosztu wytworzenia. Podstawę analizystanowią regulacje ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowościnr 40. W opracowaniu przedstawiono ponadto wyniki badań nad zakresemujawnień o nieruchomościach inwestycyjnych zawartych w sprawozdaniach finansowych46 spółek notowanych na WGPW.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c77cb2f7-1db8-355c-89ea-5292e7f4fba2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.