PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 197-202
Article title

KOMENTARZ DO NOWEGO REGULAMINU KONKURSU SYBILLA

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Prezentujemy Państwu nowy regulamin Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od tego roku za organizację tego projektu odpowiada Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Zmiany wprowadzone w regulaminie były przedmiotem ożywionych dyskusji na wielu forach: w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wśród członków Rady Muzeów, na posiedzeniach Kapituły Sybilli oraz w samym KOBiDZ. Zgłoszono dziesiątki postulatów, mających na celu dostosowanie konkursu do wyzwań współczesnego polskiego muzealnictwa. Szczególny nacisk został położony na sformułowanie nowych kategorii konkursowych. Przede wszystkim dopuszczono do udziału w konkursie projekty nowych wystaw stałych, pod warunkiem że zostały otwarte w roku danej edycji konkursu. Wystawa stała to wizytówka każdego muzeum, ich modernizacja w najlepszy sposób pokazuje rozwój placówki.Kolejna zmiana to wprowadzenie osobnej kategorii dla przedsięwzięć realizowanych w zakresie martyrologii. Uznaliśmy, że ogromna wartość tych projektów zasługuje na odrębną kategorię. Czas pokaże czy mieliśmy rację.Projekty z zakresu działalności naukowej i publikacje (w postaci tradycyjnej i multimedialnej) zostały połączone w jedną kategorię. Wynika to z przekonania, że każda działalność naukowa, aby odnieść realny efekt wymaga upowszechnienia jej wyników, czy to w formie publikacji czy innej. Rozdzieleniu uległy z kolei pojęcia konserwacji w rozumieniu troski o muzealia i inwestycji w zabytkową infrastrukturę muzeów, w tym konserwację zabytkowych nieruchomości. Dalsze zmiany w regulaminie mają charakter organizacyjny. Wszystkie podjęte przez nas działania na rzecz zmian w Sybilli zmierzają do wzmocnienia roli polskich muzeów i wykorzystania ich potencjału. Sama forma nagrody też ulegnie zmianie. Nowa Sybilla to nowa statuetka – w chwili obecnej trwa konkurs dla młodych twórców na projekt tej rzeźby.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
197-202
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c7b65fc3-565c-30cb-895a-3041db3b8272
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.