PL EN


Journal
2017 | 32(1) | 33-56
Article title

Usługi społeczne – między teorią a praktyką działań pomocowych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Autorzy artykułu podejmują problem kondycji usług społecznych realizowanych przez instytucje pomocy społecznej na przykładzie województwa wielkopolskiego. W pierwszej części opracowania opisany zostaje status usług w systemie pomocy społecznej oraz ich rola w świadczeniu wsparcia społecznego. Dalsza część rozważań ma charakter empiryczny i sprowadza się do analizy danych zastanych. Na ich podstawie przedstawiony jest socjologiczno-demograficzny portret tych kategorii społecznych, które obecnie i w najbliższych latach zgłaszać będą największe zapotrzebowanie na świadczenie usług. W dalszej części ukazana jest podaż usług w kontekście dostępnych zasobów instytucjonalnych i wybranych form pomocy świadczonej przez instytucje pomocy społecznej.
Journal
Year
Volume
Pages
33-56
Physical description
Dates
published
2018-09-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cae5a13a-b7bf-3de8-800b-718a03f563a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.