Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(123) | 112-127

Article title

Przestępczość graniczna cudzoziemców w Polsce — dynamika i struktura na podstawie danych statystycznych Komendy Głównej Policji

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie dynamiki i struktury przestępczości granicznej cudzoziemców w Polsce ujawnionej przez Policję w latach 2014–2013. Obraz przestępczości został ukazany w odniesieniu do kwalifikacji prawnej czynów, obywatelstw sprawców oraz z uwzględnieniem podziału administracyjnego państwa na województwa. Podjęte w artykule analizy pozwoliły na stwierdzenie, iż udział liczby cudzoziemców podejrzanych o przestępstwa graniczne w ogólnej liczbie podejrzanych cudzoziemców w Polsce jest niewielki. Najwięcej cudzoziemców podejrzanych przez Policję o popełnienie przestępstw granicznych ujawniono w województwa graniczących z państwami trzecimi UE, głównie w województwie podkarpackim oraz lubelskim. Analizując strukturę przestępczości pod względem obywatelstwa, stwierdzono, iż największą grupę podejrzanych stanowią obywatele Ukrainy, zarówno w przypadku przestępstwa przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom, jak i w przypadku przestępstw przemytniczych.

Keywords

Year

Volume

Pages

112-127

Physical description

Dates

published
2019-11-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-cc27af4d-d0cf-39b4-b7d5-a1559fc539a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.