PL EN


2015 | 17(17) | 81-91
Article title

Teoretické východiská skúmania problematiky definovania konfliktov

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Ozbrojené konflikty predstavujú neoddeliteľnú súčasť vývoja ľudskej civilizácie od jej vzniku až po súčasnosť. Bez ohľadu na to, či ide o konflikty vnútroštátne alebo medzištátne, ich deštrukčná sila je obrovská a preto spôsobujú enormné ľudské, hospodárske, ekonomické, sociálne, environmentálne a ďalšie škody. Tým ako rástol počet konfliktov, ako rástla ničivosť v nich používaných zbraní a zbraňových systémov a ako rástol počet ich obetí a objem spôsobených škôd, stali sa jedným z najintenzívnejšie vnímaných globálnych bezpečnostných problémov. Aj z tohto dôvodu sa problematika skúmania konfliktov stala neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného výskumu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cc3465d8-31d7-3112-837d-473bc9ab9dc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.