PL EN


2010 | 2010(57(113)) | 83-100
Article title

Analiza i ocena rezultatów finansowych organizacji pożytku publicznego w Polsce – wyniki badań własnych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena wyników finansowych organizacji pożytku publicznegoi ich wpływu na wysokość uzyskiwanych przez tego typu organizacje darowizn finansowych,w tym odpisu 1% podatku dochodowego. Konkluzje z przeprowadzonychbadań mają być wstępem do dyskusji naukowej na temat celów sprawozdawczościorganizacji pożytku publicznego oraz pożądanej przez interesariuszy struktury sprawozdańfinansowych składanych przez te organizacje. Badania przeprowadzoneprzez autorkę są badaniami wstępnymi i będą kontynuowane w jej dalszej pracynaukowej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cdd4785f-0c8b-3342-8ec0-0804d228359b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.