PL EN


SP 2015 | 13(1) | 105-121
Article title

Przestrzenno-ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców aglomeracji poznańskiej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W relacjach czasu i przestrzeni turystyka stanowi specyficzną formę rekreacji. Turystyczne formy rekreacji zawierają się częściowo w aktywności i rozwoju fizycznym, jak również w aktywności i rozwoju umysłowym, obejmując turystykę jako wędrowanie, rekreację ruchową i krajoznawstwo w czasie wędrowania oraz leczenie. Pod pojęciem aktywności turystycznej rozumie się ogół czynności i działań ludzi związanych z ich uczestnictwem w migracjach turystycznych. Celem badań było określenie specyficznych własności migracji turystyczno-wypoczynkowych realizowanych w turystycznych formach rekreacji przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Do badania tego typu migracji w pracy zaproponowano zastosowanie metod modelowych ponieważ najefektywniejszą strategią rozwoju badań teoretyczno-empirycznych w dziedzinie migracji turystycznych jest metoda budowy modeli rekonstrukcyjnych. Natomiast do badania aktywności turystycznej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego.
Year
Volume
Pages
105-121
Physical description
Dates
published
2019-11-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ce43d315-0457-3807-9874-d3fb5fccfc46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.