Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 56(14) | 63-76

Article title

Wyznaczniki agresywnej strategii radzenia sobie dorastającej młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem badań było poszukiwanie osobowościowych i rodzinnych predykatorów strategii agresywnego radzenia sobie dorastającej młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. W badaniach posłużono się Kwestionariuszem do badania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego (KSMK) Danuty Boreckiej-Biernat, Kwestionariuszem do Badania Poczucia Kontroli (KBPK) Grażyny Krasowicz i Anny Kurzyp-Wojnarskiej, Kwestionariuszem Oceny Stresu (KOS) Doroty Włodarczyk, Kazimierza Wrześniewskiego i Skalą Postaw Rodzicielskich (SPR) Mieczysława Plopy. Badania przeprowadzono w szkołach gimnazjalnych. Objęły one 893 adolescentów (468 dziewczynek i 425 chłopców) w wieku 13–15 lat. W świetle uzyskanych wyników stwierdzono, że silne przekonanie o wpływie innych na pozytywne i negatywne skutki zdarzeń oraz ocena sytuacji konfliktu jako zagrożenie współwystępują z strategią agresywnego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. Analiza wyników badań ujawniła, że agresywny sposób reagowania młodzieży na napięcie emocjonalne, powstający w sytuacji konfliktu społecznego, kształtuje niewłaściwa postawa wychowawcza, charakteryzująca się uczuciowym dystansem rodzica w stosunku do dorastającego dziecka.

Year

Volume

Pages

63-76

Physical description

Dates

published
2019-01-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-ce6a464b-1832-3506-b2b4-cd2164029fa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.