PL EN


2019 | 6(2) | 459-476
Article title

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy jednego z najpopularniejszych obecnie zjawisk w biznesie, jakim jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility, skrót. CSR). Jego autorki omawiają prawny wymiar CSR oraz próby zdefiniowania tego zjawiska w dokumentach europejskich i w międzynarodowych standardach. Analiza skupia się na standardach SA 8000, ISO 26000 i AA 1000. W artykule omawiany jest również ekonomiczny wymiar CSR jako część strategii przedsiębiorstwa, zwłaszcza w obliczu narastających trendów związanych ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym, rosnącą świadomością konsumenta i koniecznością podjęcia społeczno-etycznych kwestii produkcji czy handlu. Zaproponowany został także podział ekonomicznych aspektów CSR ze względu na ich namacalność bądź niematerialność, omówiony jest także wpływ CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw.
Year
Volume
Pages
459-476
Physical description
Dates
published
2020-01-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cea91e9c-c0bc-3252-bc2f-9a93c30c3a05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.