PL EN


2016 | 2(122) | 49-67
Article title

STOWARZYSZENIE „POLICYJNY DOM ZDROWIA” 1924–1939

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie okoliczności powstania, istoty, zadań, zasad fi nansowania i efektów funkcjonowania Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”. Opracowanie ujmuje również podejmowane inicjatywy, których ostatecznie nie udało się zrealizować. Stowarzyszenie powstało w 1924 r. i zrzeszało ponad 90% funkcjonariuszy i urzędników Policji Państwowej. Tekst został przygotowany na podstawie materiałów znajdujących się w stołecznym Archiwum Akt Nowych oraz publikacji prasowych zamieszczanych w gazetach i periodykach ukazujących się w latach 1923–1939. W świetle dokonanych analiz i porównań stowarzyszenie jawi się nam jako organizacja, która w okresie międzywojennym odegrała ogromną rolę w procesie walki o zdrowie policjantów i członków ich rodzin. Jej zasługą były też znaczące osiągnięcia w akcji promocji stylu aktywnego wypoczynku i integracji środowisk policyjnych wokół ważnych społecznie problemów nowo odrodzonego państwa polskiego. Artykuł nie ujmuje problematyki policyjnych domów zdrowia województwa śląskiego, które od 1920 r. w polskim prawie publicznym posiadało dość znaczącą autonomię.
Year
Volume
Pages
49-67
Physical description
Dates
published
2019-11-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cee08c75-19b3-39e7-b099-9b507497e50b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.