PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 65-76
Article title

Prognozowanie i ujmowanie przychodów w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości likwidacyjnej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma stru-mieniami przychodów, a mianowicie z przychodami dotyczącymi zbycia przedsię-biorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentual-nym kontynuowaniem działalności:Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. sta-tyczny aspekt upadłości, natomiast jej aspekt dynamiczny jest związany z zakre-sem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk, mając na uwa-dze naczelny cel upadłości, jakim jest optymalne zaspokojenie roszczeń wierzycieli.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cf15ff25-4a9a-356f-b74b-b8fa7f6c2f53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.